+ GYMNAUNIPHY – BỈ: chuyên sx thiết bị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng – Phân phối độc quyền

+ EUROMED – Pakistan: chuyên sx dụng cụ phẫu thuật chuyên khoa – Phân phối độc quyền

+ TSI- Đức: chuyên sx dụng cụ phẫu thuật và dụng cụ chuyên khoa các loại.

+ VOTEM- Hàn Quốc: chuyên sx monitor theo dõi Bệnh nhân.

+ ZERONE- Hàn Quốc: chuyên sx dao mổ điện các loại.

+ BIONICS – Hàn Quốc: chuyên sx máy điện tim.

+ BISTOS- Hàn Quốc, NINGBO DAVID- Trung Quốc: chuyên sx thiết bị Sản- Nhi.

+ SHINJIN và HANIL – Hàn Quốc: chuyên sx thiết bị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

+ TAEDONG- Hàn Quốc, YONGXIN- Trung Quốc: chuyên sx nội thất BV, xe tiêm- cấp phát thuốc….

+ KELING  và RED LEAF – Trung Quốc: chuyên sx đèn mổ- bàn mổ, cáng- xe đẩy cáng cứu thương….